Zelf maar niet alleen

 


Gezinshuis Kameleon

De Kameleon in het logo symboliseert verandering, bedachtzaamheid en aanpassingsvermogen. Verandering van gedrag, bedachtzaamheid en aanpassingsvermogen van de begeleiding om deze verandering te weeg te brengen bij de kinderen van het gezinshuis Kameleon.


Gezinshuis Kameleon is gevestigd in Winschoten, provincie Groningen en biedt woonruimte voor 6 kinderen. Er kunnen kinderen worden opgenomen vanaf de leeftijd van 0 jaar. De maximale leeftijd voor opname is voorlopig vastgesteld op 18 jaar. Afhankelijk van de vraag wordt er gekeken of wonen na deze leeftijd mogelijk is.

Gezinshuis Kameleon is een onderaannemer van Cornerstones Jeugdzorg

 

Het dagelijkse leven

Het dagelijks leven wordt zo veel mogelijk vormgegeven als een gewoon gezinsleven. Dit betekent dat kinderen naar school gaan, sporten  beoefenen en deelnemen aan allerlei activiteiten in huis en in Winschoten. Vriendjes/vriendinnetjes van school komen spelen, we gaan op vakantie, er is aandacht voor feestdagen, verjaardagen enzovoort.Kopje thee met een koekje

Als kinderen uit school komen is er een kopje thee met een koekje. Met dit beeld bedoelen wij dat er tijd en aandacht is voor de belevenissen en ontwikkeling van ieder kind. In de hectiek van onze huidige maatschappij en de druk die deze maatschappij op kinderen legt, vormt het gezin meer dan ooit de basis. Vanuit de drukte van school en sport komt het kind thuis in de rust en de geborgenheid van het gezin. Het gezin is de betrouwbare en stabiele basis van waaruit het kind de wereld tegemoet treedt.

.

Visie

Onze supportvisie gaat uit van normaal burgerschap voor elk individu, ook als deze persoon beperkingen heeft. De supportvisie streeft naar zoveel mogelijk regie van een persoon over zijn eigen leven. Wat iemand zelf kan, doet hij zelf. Wat hij niet zelf kan,wordt bij voorkeur aangevuld door mensen uit zijn eigen netwerk. Pas in de laatste plaats komen er professionals aan te pas.

Uit deze visie komt ons credo "Zelf maar niet alleen"


Wij kijken niet naar de onmogelijkheden maar het tot zijn recht laten komen van de mogelijkheden van kinderen.